HYDROFORUM 2024  Kraków, 16-18 października 2024 r.

Tegoroczna Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2024 odbędzie się w Krakowie w dniach 16-18 października 2024

Planowane miejsce konferencji: Premier Kraków Hotel ****  ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków

W programie między innymi:

  • Uwarunkowania prawno-ekonomiczne i strategia rozwojowa
  • Inwestycje - wyzwania i trendy technologiczne
  • Wyzwania klimatyczne i środowiskowe
  • Debata HYDROFORUM
  • Odzysk energii hydraulicznej w miejskich obiegach wodnych- projekt Life NEXUS
  • Eksploatacja i technologia- doświadczenia praktyczne i wyniki prac badawczych
  • Innowacyjne hydrozespoły i małe elektrownie wodne
  • Wizyty studyjne w obiektach odzysku energii hydraulicznej Wodociągów M. Krakowa i w EW Świnna Poręba

Organizatorzy:

 

HYDROFORUM 2023 – 50 lat minęło!

Z początkiem października minęło 50 lat od konferencji naukowo-technicznej HYDROFORUM’73 zorganizowanej wspólnym wysiłkiem przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego. Zapoczątkowany wówczas cykl konferencyjny kontynuują obecnie doroczne Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM. Stałymi współorganizatorami są: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Tegoroczna konferencja obradowała w dniach 25-26 października w hotelu Scandic Wrocław. Lokalnym współorganizatorem był Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Obrady toczyły się pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

W wydarzeniu wzięło udział 116 osób reprezentujących 50 instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Podczas 10 sesji konferencyjnych wygłoszono 35 referatów. Centralnym punktem obrad pierwszego dnia była Debata HYDROFORUM pt. „Energetyka szczytowo-pompowa i jej dylematy”. Debatę poprowadził prezes honorowy TEW, kol. Stanisław Lewandowski, a za stołem panelowym zasiedli przedstawiciele kadry kierowniczej ZEW Niedzica SA, Energa Wytwarzanie SA, Enea Nowa Energia Sp. z O.O., Tauron Ekoenergia Sp. z O.O. Jubileuszowy charakter wydarzenia podkreśliło wystąpienie okolicznościowe prezesa TEW, kol. Janusza Stellera, oraz lampka wina musującego, którą rozpoczęło się tradycyjne przyjęcie w pierwszym dniu HYDROFORUM. Konferencja była powiązana z wizytą studyjną na Stopniu Wodnym Malczyce w dniu 27 października. Część uczestników skorzystała z okazji odwiedzenia zespołu klasztornego w Lubiążu – wspaniałej perły architektury dolnośląskiej, jednego z największych zabytków tego rodzaju w całej Europie.

Książka streszczeń, zawierająca teksty referatów konferencyjnych w formie streszczeń lub mini-artykułów, została udostępniona z tej strony wszystkim zainteresowanym jeszcze przed konferencją. W ciągu najbliższych tygodni udostępnione zostaną także prezentacje konferencyjne, a także bardziej szczegółowe sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną wydarzenia. Niektórzy autorzy zostaną zaproszeni do przygotowania artykułów pokonferencyjnych celem ich publikacji w kwartalniku „Energetyka Wodna” oraz w czasopiśmie naukowym IMP PAN „Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery”.

Zapraszamy do obejrzenia albumu zdjęć z konferencji Hydroforum 2023.

Są dostępne do pobrania raport pokonferencyjny oraz prezentacje

Konferencja HYDROFORUM 2023 - program szczegółowy

Na Konferencję HYDROFORUM 2023 Wrocław zgłosiło się już ponad 100 uczestników.

Dostępny jest juz szczegółowy program konferencji i streszczenia referatów.

Książka streszczeń i inne materiały sa do pobrania pod linkami obok.

Do zobaczenia wkrótce.

 

HYDROFORUM 2023 

(Wrocław 25-27.10.2023)

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. 

Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 25 i 26 w hotelu „SCANDIC” we Wrocławiu. W dniu 27 października planujemy wizytę studyjną w Elektrowni Wodnej Malczyce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Korzystamy też ze wsparcia naszych nieocenionych partnerów.

Zapraszamy do rejestrowania się on-line na naszej stronie lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny w dokumentach do pobrania po lewej stronie.

© 2024 TEW. All Rights Reserved.